Stomatološki glasnik Srbije


Stomatološki glasnik Srbije (ISSN 0039-1743 COBISS.SR - ID 8417026) izlazi četiri puta godišnje i teži da objavljuje kvalitetna i savremena originalna naučna i klinička dostignuća iz oblasti stomatologije. Svi radovi podležu stručnoj recenziji. SGS objavljuje originalne radove iz bazičnih biomedicinskih nauka, epidemiologije, protetike, restaurativne stomatologije i endodoncije, dečje stomatologije, oralne i maksilofacijalne hirurgije i dr.

Osim toga, SGS objavljuje i pregledne (revijske) radove, zanimljive prikaze iz kliničke prakse, radove iz istorije stomatologije, odnosno članke sa edukativnim sadržajem. Stomatološki glasnik Srbije je u osnovi namenjen svim stomatolozima praktičarima, stomatolozima specijalistima i istraživačima.